PLC 열량계배터리 3.6v
리튬전지 3v,6v,9v,12v
리튬전지주문제작
리튬폴리머충전지
리튬폴리머조립작업
리튬이온 Li-ion충전지
리튬이온Li-ion 조립작업
후레쉬와 리튬이온18650
이온,폴리머보호회로
배터리 홀더 총집합
니카드.니켈수소 충전지
니카드,니켈수소 조립
소방/수신기/유도등용
버튼형충전지(백업용)
리튬 코인충전지
리튬코인1차주문제작
리튬코인전지(CR,BR)
LR버튼형&시계전지(SR)
충전기(CHARGER)
충전기조립작업셋트
전동휠체어,스쿠터용
연, (납)축 전 지
콘넥터 및 스냅단자
알카라인(LR) 배터리
망 간 배터리(1.5V)
보청기및의료기배터리
무선전화기 배터리
알카,망간1차주문제작
아 답 터(Adapter)
품절제품창고
공지사항
견적문의
질문과 대답
배터리상식
data site map
 TEL : 02-2687-6414

 FAX : 02-6679-6411
이메일문의
신한 110-041-101316
예금주 : 윤 석 규
**감 사 합 니 다 **
 
 
리튬이온Li-ion 조립작업 > 1S-3.7V > 전체조회
리튬이온Li-ion 조립작업
39개의 상품이 진열되어 있습니다
 
1S-3.7V(39)
2S-7.4V(8.4V)(37)
3S-11.1V(12.6V)(58)
4S-14.8V(16.8V)(33)
5S-18.5V(21V)(1)
6S-22.2V(25.2V)(11)
7S이상 - 25.9V이상(3)
중방전INR 18650작업(6)
충전기셋트상품(5)
     
 
 
1N18650-26-1S1P(3.7V 2600mAh)PCM+컨넥터(블루투스 스피커)
9,500원
 
 
 
2N INR18650-35E-1S2P(3.7V 7000mAh)R1+출력선
30,000원
 
 
 
2N18650-22-1S2P(3.7V 4400mAh)R1+XP(2P)-RB
15,600원
 
 
 
ICR17335-PCM-1S1P(3.7V 650mAh)+5264RB
15,000원
 
 
 
ICR14500-PCM-1S1P(3.7V 800mAh)+5264RB
12,000원
 
 
 
ICR10440-PCM-1S1P(AAA 3.7V 320mAh)+5264RB
12,000원
 
 
 
3N18650-30-1S3P(3.7V 9000mAh)삼각+출력선
31,500원
 
 
 
ICR14500-AA(3.7V 800mAh)PCM+C145227RR
12,000원
 
 
 
1N18650-26-1S1P(3.7V 2600mAh)PCM+JST(RB)
9,500원
 
 
 
ICR18650-22-1S1P(3.7V 2200mAh)PCM+JST(RB)
9,000원
 
 
 
ICR18500(3.7V 1400mAh)+출력선
7,800원
 
 
 
ICR17335(3.7V 650mAh)+출력선
6,500원
 
 
 
3N18650-26-1S3P(3.7V 7800mAh)R1+출력선
27,500원
 
 
 
LG3N18650-22-1S3P(3.7V 6600mAh)R1
20,500원
 
 
 
ICR18500-1S1P(3.7V 1400mAh)PCM+출력선
10,000원
 
 
 
ICR17500-PCM-1S(3.7V 1100mAh)+입,출력선
9,500원
 
 
 
4N18650-30-PCM-1S4P(3.7V 12000mAh)R1+출력선
40,400원
 
 
 
ICR14500(AA 3.7V 800mAh)Daeil 1:1핀
5,000원
 
 
 
ICR18500-1S1P(3.7V 1400mAh)PCM+몰렉스5264RB(2P)
10,000원
 
 
 
ICR18650-22(3.7V2200mAh)PCM+선작업
7,500원
 
 
 
3N103450-FL-1S3P(3.7V 6000mAh PCM)C5264-4P
76,600원
 
 
 
ICR17670-PCM(4/3AU 3.7V 1400mAh) (품절)
20,400원
 
 
 
ICR17335-PCM-A(2/3A 3.7V 650mAh)
9,500원
 
 
 
ICR17335-PCM-1S1P(2/3A 3.7V 700mAh)C5264RB
11,000원
 
 
 
3N18650-22-1P3P(3.7V 6.6Ah)T-J5.5FM
20,500원
 
 
 
LP103450-PCM(3.7V 2000mAh)+C51021RB
20,000원
 
 
 
LP103450-PCM(3.7V 2000mAh)C51021RB
20,000원
 
 
 
2N-LP103450P-L-1S2P-PCM(3.7V 4000mAh)C5264RB
46,700원
 
 
 
ICR17500-PCM(3.7V 1100mAh)+출력선
9,500원
 
 
 
ICR18650-26-1S (3.7V 2.600mAh)PCM+5264RR
9,500원
 
 
 
SS2N18650-22-R-1S2P-PCM(3.7V 4400mAh)J5.5FM
14,400원
 
 
 
LG 3N18650-R-1S3P(3.7V 6600mAh)PCM+출력선
20,500원
 
 
 
ICR18650-22-1S1P(4/3FA 3.7V 2200mAh)C5264M-RB
8,500원
 
 
 
ICR18650-26A-PCM(3.7V 2600mAh)C5264M-RB (품절)
12,000원
 
 
 
LP103450-1S(3.7V 2000mAh) PCM+51021RR
19,500원
 
 
 
4N18650-22-1S4P(3.7V 8800mAh)R1+J6
28,800원
 
 
 
2N18650-22-R-1S2P-PCM(3.7V 4400mAh)R+C5264RB
14,400원
 
 
 
LG-ICR18650-22-PCM(3.7V 2200mAh)C5264RB
7,500원
 
 
 
ICR18650-PCM- (3.7V 2200mAh)+소방컨
7,500원
 
 
 
상호명 : 대일전기전자 사업자등록번호 : 113-22-34676 통신판매업신고번호 : 2012-서울구로-0016
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 윤석규 대표 : 윤석규
사업장소재지 : 서울시 구로구 경인로 53가길 10 대명벨리온 514호

Copyright ⓒ gagabattery All Rights Reserved. TEL : 02-2687-6414,FAX : 02-6679-6411