PLC 열량계배터리 3.6v
리튬전지 3v,6v,9v,12v
리튬전지주문제작
리튬폴리머충전지
리튬폴리머조립작업
리튬이온 Li-ion충전지
리튬이온Li-ion 조립작업
후레쉬와 리튬이온18650
이온,폴리머보호회로
배터리 홀더 총집합
니카드.니켈수소 충전지
니카드,니켈수소 조립
소방/수신기/유도등용
버튼형충전지(백업용)
리튬 코인충전지
리튬코인1차주문제작
리튬코인전지(CR,BR)
LR버튼형&시계전지(SR)
충전기(CHARGER)
충전기조립작업셋트
전동휠체어,스쿠터용
연, (납)축 전 지
콘넥터 및 스냅단자
알카라인(LR) 배터리
망 간 배터리(1.5V)
보청기및의료기배터리
무선전화기 배터리
알카,망간1차주문제작
아 답 터(Adapter)
품절제품창고
공지사항
견적문의
질문과 대답
배터리상식
data site map
 TEL : 02-2687-6414

 FAX : 02-6679-6411
이메일문의
신한 110-041-101316
예금주 : 윤 석 규
**감 사 합 니 다 **
 
 
리튬전지 3v,6v,9v,12v > 파라소닉 > 전체조회
리튬전지 3v,6v,9v,12v
23개의 상품이 진열되어 있습니다
 
1/2AA(3)
2/3A(9)
A(3)
C(4)
기타(4)
     
 
 
CR2-BULK(3V 750mAh)Pa
2,300원
 
 
 
리튬C형전지-BR-C (3V 5000mAh)
23,000원
 
 
 
파나소닉 3N BR-C(9V 5000mAh)R1+JAE(갈색)
72,000원
 
 
 
Panasonic BR-CCF2TH(6V 5000mAh)R1+JAE(갈색)
48,000원
 
 
 
CR123A (3V 1550mAh)벌크
2,100원
 
 
 
파나소닉 2N BR-A(6V 1800mAh)R+JAE2P BLACK(갈고리)
27,500원
 
 
 
CR123A (3V) 포장
3,000원
 
 
 
파나소닉 2N BR-A (6V 1800mAh)R1+JAE
26,000원
 
 
 
파나소닉 BR2/3AGE2SP(3V 1200mAh) 3VP/2:1핀
7,000원
 
 
 
BR-2/3A(3V 1200mAh)
6,000원
 
 
 
BR-C(C 3V 5000mAh)Lead
26,000원
 
 
 
파나소닉 CR-V3(3V)벌크/카메라배터리
13,500원
 
 
 
파나소닉2CR5(6V)
6,000원
 
 
 
BR-2/3A(3V 1200mAh)C145550
8,000원
 
 
 
BR-2/3A(3V 1200mAh)C5264RR
7,000원
 
 
 
CR123A-Lead(3V 1300mAh)Pa
3,000원
 
 
 
CR2 (3V) 포장
3,000원
 
 
 
CR123A-10PCS(3V 1550mAh)Pa
29,000원
 
 
 
CR2-10PCS(3V 750mAh)Pa
29,000원
 
 
 
BR 2/3AG
12,000원
 
 
 
BR-A (3V)
12,000원
 
 
 
파나소닉CR-P2(6V)
6,000원
 
 
 
파나소닉CR-2(3V)
3,000원
 
 
 
상호명 : 대일전기전자 사업자등록번호 : 113-22-34676 통신판매업신고번호 : 2012-서울구로-0016
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 윤석규 대표 : 윤석규
사업장소재지 : 서울시 구로구 경인로 53가길 10 대명벨리온 514호

Copyright ⓒ gagabattery All Rights Reserved. TEL : 02-2687-6414,FAX : 02-6679-6411