PLC 열량계배터리 3.6v
리튬전지 3v,6v,9v,12v
리튬전지주문제작
리튬폴리머충전지
리튬폴리머조립작업
리튬이온 Li-ion충전지
리튬이온Li-ion 조립작업
후레쉬와 리튬이온18650
이온,폴리머보호회로
배터리 홀더 총집합
니카드.니켈수소 충전지
니카드,니켈수소 조립
소방/수신기/유도등용
버튼형충전지(백업용)
리튬 코인충전지
리튬코인1차주문제작
리튬코인전지(CR,BR)
LR버튼형&시계전지(SR)
충전기(CHARGER)
충전기조립작업셋트
전동휠체어,스쿠터용
연, (납)축 전 지
콘넥터 및 스냅단자
알카라인(LR) 배터리
망 간 배터리(1.5V)
보청기및의료기배터리
무선전화기 배터리
알카,망간1차주문제작
아 답 터(Adapter)
품절제품창고
공지사항
견적문의
질문과 대답
배터리상식
data site map
 TEL : 02-2687-6414

 FAX : 02-6679-6411
이메일문의
신한 110-041-101316
예금주 : 윤 석 규
**감 사 합 니 다 **
 
 
1 차문화 교육안내
 
니카드,니켈수소 조립 > 전체조회
니카드,니켈수소 조립
716개의 상품이 진열되어 있습니다
 
1.2V(4)
2.4V(45)
3.6V(59)
4.8V(110)
6V(95)
7.2V(112)
8.4V(20)
9.6V(49)
10.8V(32)
12V(98)
13.2V(6)
14.4V(15)
16.8V(2)
18V(2)
19.2V(1)
21.6V(1)
22.8V(0)
24V(27)
기타전압(4)
충전지와충전기셋트상품(34)
 
 
소니5N2000AA-(6V 2000mAh)R+선
20,500원
 
 
 
소니3N2000AA-(3.6V 2000mAh)R+선
12,500원
 
 
 
소니2N2000AA-(2.4V 2000mAh)R+선
8,500원
 
 
 
파나소닉6N2000AA-(7.2V 2000mAh)R1+JST(RR)
24,000원
 
 
 
니켈수소 도시바 8N-2500AA (9.6V2500mAh)R2+연호SMH-2P(RB)
39,500원
 
 
 
이키프12KR2500AA-6S2P(7.2V 5000mAh)R2+ 출력선
49,500원
 
 
 
도시바2HR3UG-R-AA(2.4V 2700mAh)R1+출력선
10,800원
 
 
 
니켈수소 PA 5HR4UG-SQR(6V 800mAh)+출력선
19,500원
 
 
 
니카드 파나소닉 3KR5000D-(3.6V 5000mAh_R1+출력선
50,000원
 
 
 
니켈수소 6KR 3600SC-RC(7.2V 3600mAh)R2+출력선
75,000원
 
 
 
니켈수소 RC6N 360SC-R2F(7.2V 3600mAh)+출력선
77,000원
 
 
 
6HR4/3FAU-ROUND(7.2V 4500mAh)
75,000원
 
 
 
6HR4/3AU-3F(7.2V 4000mAh)
70,000원
 
 
 
6HR4/3AU-T2F(7.2V 4000mAh)
75,000원
 
 
 
Sanyo SA10N900AA-R(12V 900mAh)
30,500원
 
 
 
니카드 10N600AA-R(12V 600mAh)
15,500원
 
 
 
SA5N900AA-R(6V 900mAh)+선
15,500원
 
 
 
SA4N900AA-R(4.8V 900mAh)+선
12,500원
 
 
 
SA3N900AA-(3.6V 900mAh)R+선
9,500원
 
 
 
SA2N900AA-(2.4V 900mAh)R+선
6,500원
 
 
 
니카드5N600AA-R(6V 600mAh)+선
8,000원
 
 
 
니카드4N600AA-R(4.8V 600mAh)+선
6,500원
 
 
 
니카드3N600AA-R(3.6V 600mAh)+선
5,000원
 
 
 
니카드2N600AA-R(2.4V 600mAh)+선
3,500원
 
 
 
SA2N900AACL-R(2.4V 900mAh)C5264RR
6,500원
 
 
 
4N-1300SC(4.8V1300mAh)Daeil
10,500원
 
 
 
니카드 1300SC-3N( 3.6V 1300mAh)R1+출력선(대일)
8,000원
 
 
 
파나소닉 1800SC-L(2.4V 1800mAh)
15,000원
 
 
 
중 2000SC-R(2.4V 2000mAh)
6,500원
 
 
 
니카드 600AA-12N(14.4V 600mAh)R2+출력선
18,500원
 
 
 
니카드 11KR600AA-(13.2V 600mAh)2RB+출력선
16,500원
 
 
 
니카드10N900AA(12V 900mAh)R2+출력선
27,000원
 
 
 
Sanyo SA10N900AACL-2R(12V 900mAh)
29,000원
 
 
 
니카드 AA9N-S(10.8V 600mAh)+출력선
14,500원
 
 
 
Sanyo 9KR900AA-3R(10.8V 900mAh)C271407FM-SRCB
27,000원
 
 
 
니카드 8N KR-900AAU (9.6V 900mAh)
25,000원
 
 
 
니카드8N900AAS-R2F(9.6V 900mAh)
24,500원
 
 
 
이키프 8N2500AA-R2(9.6V 2500mAh)+연호SMH250-2(RR)
28,500원
 
 
 
니카드 SA 7N900AA-2RB(8.4V 900mAh)C5264RR
21,500원
 
 
 
SONY-AA7N(8.4V2000mAh)
28,500원
 
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][다음][끝]
 
 
상호명 : 대일전기전자 사업자등록번호 : 113-22-34676 통신판매업신고번호 : 2012-서울구로-0016
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 윤석규 대표 : 윤석규
사업장소재지 : 서울시 구로구 경인로 53가길 10 대명벨리온 514호

Copyright ⓒ gagabattery All Rights Reserved. TEL : 02-2687-6414,FAX : 02-6679-6411