PLC 열량계배터리 3.6v
리튬전지 3v,6v,9v,12v
리튬전지주문제작
리튬폴리머충전지
리튬폴리머조립작업
리튬이온 Li-ion충전지
리튬이온Li-ion 조립작업
후레쉬와 리튬이온18650
이온,폴리머보호회로
배터리 홀더 총집합
니카드.니켈수소 충전지
니카드,니켈수소 조립
소방/수신기/유도등용
버튼형충전지(백업용)
리튬 코인충전지
리튬코인1차주문제작
리튬코인전지(CR,BR)
LR버튼형&시계전지(SR)
충전기(CHARGER)
충전기조립작업셋트
전동휠체어,스쿠터용
연, (납)축 전 지
콘넥터 및 스냅단자
알카라인(LR) 배터리
망 간 배터리(1.5V)
보청기및의료기배터리
무선전화기 배터리
알카,망간1차주문제작
아 답 터(Adapter)
품절제품창고
공지사항
견적문의
질문과 대답
배터리상식
data site map
 TEL : 02-2687-6414

 FAX : 02-2632-7322
이메일문의
신한 110-041-101316
예금주 : 윤 석 규
**감 사 합 니 다 **
 
 
1 차문화 교육안내
 
리튬폴리머충전지 > 전체조회
리튬폴리머충전지
61개의 상품이 진열되어 있습니다
 
75~300mAh(11)
310~700mAh(14)
710~2000mAh(22)
2100~5000mAh(5)
5000~12000mAh(4)
드론RC형(고율방전용)(5)
   
 
 
폴리머DTP551419 (3.7V 75mAh)C51021RR
50,000원
 
 
 
MP552030(3.7V 280mAh)C51021-2P (품절)
6,900원
 
 
 
KC인증제품-DTP652533-PCM(3.7V 500mAh)51021RR (품절)
4,400원(기본가)
 
 
 
DTP105085(3.7V 5000mAh) 폴리머충전지 (품절)
15,000원
 
 
 
DTP523455(3.7V 1000mAh)C51021RR (품절)
5,900원
 
 
 
RC용 EP753048-25C(3.7V 800mAh)드론용 (품절)
8,000원
 
 
 
RC용 EP503048-25C(3.7V 500mAh) 드론용 (품절)
8,000원
 
 
 
RC용 EP603462-30C(3.7V 1000mAh) 드론용
9,500원
 
 
 
RC용 EP553480-25C(3.7V 1300mAh) (품절)
10,500원
 
 
 
RC용 EP553462-25C(3.7V 1000mAh)드론용
9,500원
 
 
 
KC인증제품-DTP903450-PCM(3.7V 1500mAh)51021RR
9,000원
 
 
 
MP623759-PCM(3.7V 1600mAh) C51021
10,500원
 
 
 
MP383450-PCM(3.7V 650mAh)C51021RB
7,000원
 
 
 
DTP703150(3.7V 1100mAh)PCM+C51021RR (품절)
6,900원
 
 
 
DLB305385(3.7V 1400mAh) (품절)
16,000원
 
 
 
리튬사각충전지 9V 650mAh-엑타코 일렉푸드 1알 (품절)
15,000원
 
 
 
MP523450P-PCM-A(3.7V 1050mAh)51021RB
8,000원
 
 
 
DTP402025P(3.7V 140mAh)C51021RR (품절)
4,500원
 
 
 
DTP7249135-(3.7V 6000mAh)51021RR
39,000원
 
 
 
DTP8249135-PCM-(3.7V 7300mAh)+출력선
43,000원
 
 
 
KC인증제품-DTP532248-PCM(3.7V, 500mAh)51021RR (품절)
4,400원(기본가)
 
 
 
KC인증제품-DTP602030-PCM(3.7V,300mAh)51021RR
3,400원(기본가)
 
 
 
WYP555690 -PCM(3.7V 2600mAh)51021
26,000원
 
 
 
MP503048-PCM(3.7V 720mAh)C51021RB
8,000원
 
 
 
MP453759-PCM(3.7V 1100mAh)C51021RB
7,900원
 
 
 
MP383450A(3.7V 650mAh)51021
7,000원
 
 
 
MP452530-PCM(3.7V 280mAh)C51021RB (품절)
5,500원(기본가)
 
 
 
MP602035 (3.7V 400mAh)PCM+51021RR
8,000원
 
 
 
리튬폴리머 503438A(3.7V 650mAh) (품절)
13,000원
 
 
 
MP602540-PCM(3.7V 550mAh) 52021RB
7,500원(기본가)
 
 
 
MP253355-PCM(3.7V 285mAh)C51021RB
6,500원(기본가)
 
 
 
MP 401230-PCM(3.7V 100mAh)C51021RB
6,000원
 
 
 
MP501430-PCM(3.7V 170mAh)C51021RB
6,600원
 
 
 
KC인증제품-DTP103040-PCM(3.7V 1200mAh)51021RR
6,900원(기본가)
 
 
 
DTP5549135C-PCM(3.7V 4600mAh)+출력
25,000원
 
 
 
리튬폴리머 DTP 342840 (품절)
8,000원(기본가)
 
 
 
KC인증제품-DTP503040-PCM(3.7V 500mAh)51021RR
6,500원(기본가)
 
 
 
KC인증제품-DTP 656294-PCM(3.7V,4000mAh)5264
19,990원(기본가)
 
 
 
MP605083-PCM(3.7V 3000mAh)C51021RB
25,000원(기본가)
 
 
 
MP632570-PCM(3.7V 1200mAh)C51021RB (품절)
12,000원
 
[1][2]
 
 
상호명 : 대일전기전자 사업자등록번호 : 113-22-34676 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 2012-서울구로-0016
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 윤석규 대표 : 윤석규
사업장소재지 : 서울시 구로구 경인로 53가길 10 대명벨리온 513호

Copyright ⓒ gagabattery All Rights Reserved. TEL : 02-2687-6414,FAX : 02-2632-7322