PLC 열량계배터리 3.6v
리튬전지 3v,6v,9v,12v
리튬전지주문제작
리튬폴리머충전지
리튬폴리머조립작업
리튬이온 Li-ion충전지
리튬이온Li-ion 조립작업
후레쉬와 리튬이온18650
이온,폴리머보호회로
배터리 홀더 총집합
니카드.니켈수소 충전지
니카드,니켈수소 조립
소방/수신기/유도등용
버튼형충전지(백업용)
리튬 코인충전지
리튬코인1차주문제작
리튬코인전지(CR,BR)
LR버튼형&시계전지(SR)
충전기(CHARGER)
충전기조립작업셋트
전동휠체어,스쿠터용
연, (납)축 전 지
콘넥터 및 스냅단자
알카라인(LR) 배터리
망 간 배터리(1.5V)
보청기및의료기배터리
무선전화기 배터리
알카,망간1차주문제작
아 답 터(Adapter)
품절제품창고
공지사항
견적문의
질문과 대답
배터리상식
data site map
 TEL : 02-2687-6414

 FAX : 02-2632-7322
이메일문의
신한 110-041-101316
예금주 : 윤 석 규
**감 사 합 니 다 **
 
 
1 차문화 교육안내
 
리튬전지 3v,6v,9v,12v > 전체조회
리튬전지 3v,6v,9v,12v
73개의 상품이 진열되어 있습니다
 
FDK(산요)(30)
바르타(VARTA)(8)
파라소닉(23)
기타(7)
도시바(TOSHIBA)(2)
코로스(COROS)(3)
   
 
 
CR-1/2AA(3V)C5264RR
6,500원
 
 
 
CR-1/2AA(3V 950mAh)C5264RB
6,500원
 
 
 
CR-1/2AA(3V 950mAh)+0640RB
6,500원
 
 
 
FDK CR14250SE(3V 1/2AA)
6,300원
 
 
 
FDK CR14250SE(1/2AA 3V 850mAh)
6,300원
 
 
 
FDK CR14250(3V 850mAh) + 출력선
6,600원
 
 
 
FDK CR14250-V2P(1/2AA 3.6V 850mAh)2핀
6,700원
 
 
 
FDK CR14250 (1/2AA 3V 850mAh)+5264RB
6,800원
 
 
 
FDK CR14250 (1/2AA 3V 850mAh)+HRS DF3(RR)
7,200원
 
 
 
FDK 2N-CR8-LHC(6V 3000mAh)R1+JAE=CR17450-2N(6V)
20,000원
 
 
 
FDK CR8-LHC-(3V 3000mAh)=CR17450
10,000원
 
 
 
FDK CR8-LHC(3V 3000mAh)+DF3(RB) = CR17450(4/5A)
11,000원
 
 
 
FDK CR8-LHC(3V 3000mAh)+JAE=CR17450(4/5A)
11,000원
 
 
 
파나소닉 BR-2/3AGCT4A(6V 2400mAh)+JAE 2PIN(갈색)
40,000원
 
 
 
CR123A(CR17345) 2/3A (3V 1600mAh)
1,300원
 
 
 
CR17335SE(3V)C145550(JAE갈색)
9,500원
 
 
 
FDK CR17335 (3V 1800mAh)+몰렉스 51021(RR)
9,000원
 
 
 
FDK CR17335SE(2/3A 3V 1800mAh)
8,500원
 
 
 
CR17335SE/3V Q6BAT(3V 1800mAh) +HRS. DF3-2P/미쓰비시Q6BAT 대체품입니다.
9,500원
 
 
 
BR-2/3A(3V 1200mAh)C145550
11,000원
 
 
 
BR-2/3A(3V 1200mAh)C5264RR
10,500원
 
 
 
BR-2/3A(3V 1200mAh)
9,000원
 
 
 
FDK CR17450SE(4/5A 3V 2500mAh)
11,000원
 
 
 
CR17450SE(3V)
11,000원
 
 
 
FDK CR17450SE(3V 2500mAh)+JSE(갈색)
12,000원
 
 
 
FDK CR17450E-N(4/5A 3V 2600mAh)HRS-DF3RB-파워용
12,000원
 
 
 
바르타CR-1/2AA(SLF3V)
5,500원
 
 
 
CRAA(3V Size AA)
16,500원
 
 
 
CR-1/2AA-C669422
6,500원
 
 
 
VARTA CR-2/3AA(3V 1350mAh)
15,000원
 
 
 
바르타CR-1/2AA 1:1핀
6,000원
 
 
 
도시바 CR2 (3V) 포장
3,500원
 
 
 
도시바 CR123A (3V) 포장
3,500원
 
 
 
파나소닉CR-2(3V)
7,000원
 
 
 
CR123A-10PCS(3V 1550mAh)Pa
70,000원
 
 
 
CR2-10PCS(3V 750mAh)Pa
70,000원
 
 
 
CR2 (3V) 포장
7,000원
 
 
 
CR123A (3V) 포장
7,000원
 
 
 
리튬C형전지-BR-C (3V 5000mAh)
21,000원
 
 
 
파나소닉 3N BR-C(9V 5000mAh)R1+JAE(갈색)
66,000원
 
 
 
Panasonic BR-CCF2TH(6V 5000mAh)R1+JAE(갈색)
40,500원
 
 
 
BR-C(C 3V 5000mAh)Lead
22,000원
 
 
 
FDK CR6L-V2P(AA 3V 2300mAh)
6,000원
 
 
 
CR123A-Lead(3V 1300mAh)Pa
4,000원
 
[1][2]
 
 
상호명 : 대일전기전자 사업자등록번호 : 113-22-34676 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 2012-서울구로-0016
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 윤석규 대표 : 윤석규
사업장소재지 : 서울시 구로구 경인로 53가길 10 대명벨리온 513호

Copyright ⓒ gagabattery All Rights Reserved. TEL : 02-2687-6414,FAX : 02-2632-7322