PLC 열량계배터리 3.6v
리튬전지 3v,6v,9v,12v
리튬전지주문제작
리튬폴리머충전지
리튬폴리머조립작업
리튬이온 Li-ion충전지
리튬이온Li-ion 조립작업
후레쉬와 리튬이온18650
이온,폴리머보호회로
배터리 홀더 총집합
니카드.니켈수소 충전지
니카드,니켈수소 조립
소방/수신기/유도등용
버튼형충전지(백업용)
리튬 코인충전지
리튬코인1차주문제작
리튬코인전지(CR,BR)
LR버튼형&시계전지(SR)
충전기(CHARGER)
충전기조립작업셋트
전동휠체어,스쿠터용
연, (납)축 전 지
콘넥터 및 스냅단자
알카라인(LR) 배터리
망 간 배터리(1.5V)
보청기및의료기배터리
무선전화기 배터리
알카,망간1차주문제작
아 답 터(Adapter)
품절제품창고
공지사항
견적문의
질문과 대답
배터리상식
data site map
 TEL : 02-2687-6414

 FAX : 02-2632-7322
이메일문의
신한 110-041-101316
예금주 : 윤 석 규
**감 사 합 니 다 **
 
 
1 차문화 교육안내
 
리튬전지주문제작 > 전체조회
리튬전지주문제작
60개의 상품이 진열되어 있습니다
 
3V(3)
3.6V(13)
6V(18)
7.2V(12)
9V(1)
10.8V(4)
12V(3)
14.4V(3)
기타(3)
     
 
 
맥셀 2N ER17/50 (A형 3.6V 5500mAh)병렬+JST(RR_
30,000원
 
 
 
FDK 2N-CR8-LHC(6V 3000mAh)R1+JAE=CR17450-2N(6V)
20,000원
 
 
 
제노에너지 7N XL-205F (25.2V 19000mAh)R1+출력선
115,000원
 
 
 
2N-FDK CR17335 (6V 1800mAh)R1+출력선
18,500원
 
 
 
파나소닉 2N BR-A(6V 1800mAh)R+JAE2P BLACK(갈고리)
27,500원
 
 
 
4N-XL-100F-4N병렬(A 3.6V 13,600mAh)R1+5264RR
36,000원
 
 
 
Panasonic BR-CCF2TH(6V 5000mAh)R1+JAE(갈색)
38,000원
 
 
 
텍셀 4N SB-D02-2S2P(7.2V 3.8Ah)2F+출력선
60,000원
 
 
 
파나소닉 2N BR-A (6V 1800mAh)R1+JAE
25,000원
 
 
 
2N병렬 ER17/50(3.6V 5500mAh)R1+JAE
35,000원
 
 
 
BR-2/3AGCT4A-2S2P(6V 2400mAh)RB2+컨넥터(검정갈고리)
28,000원
 
 
 
파나소닉 3N BR-C(9V 5000mAh)R+출력선
52,000원
 
 
 
텍셀 2N SB-AA11(7.2V 2400mAh)R1+출력선
10,000원
 
 
 
제노 8N XL-205F-2F(28.8V 19Ah)+출력선
130,000원
 
 
 
3N XL060F-1S3P(3.6V 7200mAh)R1+C5264RR
13,500원
 
 
 
3N XL060F-1S3P(3.6V 7200mAh)R1+출력선
13,500원
 
 
 
2N XL060F-1S2P(3.6V 4800mAh)R1+출력선
8,500원
 
 
 
FDK CR17450-2N(6V 2500mAh)R1+JAE 2P BLACK(갈고리형)
27,000원
 
 
 
맥셀2N ER17500-(3.6V 5500mAh)병렬+JST 2Pin
37,000원
 
 
 
FDK 2N CR17450-(6V 2500mAh)+C0640RR
25,000원
 
 
 
리튬전지 XL-205F-2N병렬(3.6V 38000mAh)R1+5264(3P)
29,500원
 
 
 
FDK CR17450(4/5A 3V 2500mAh) + JAE 2PIN(갈색)
11,000원
 
 
 
도시바 ER6V(3.6V 2000mAh)+JST-SYM02(검정날개형)RR
15,000원
 
 
 
파나소닉 BR-2/3AGCT4A(6V 2400mAh)+JAE 2PIN(갈색)
40,000원
 
 
 
파나소닉 BR-2/3AGCT4A(6V 2400mAh-보라색)검정갈고리형 (품절)
30,000원
 
 
 
BR-AGCF2W-2S(6V 1800mAh)R1+블랙갈고리형
28,000원
 
 
 
도시바 ER17500V-2N(3.6V 5400mAh)R1+출력선
38,000원
 
 
 
12N SB-Do2 (10.8V 76Ah)
180,000원
 
 
 
12N-SB-D02 (10.8V,76Ah)
180,000원
 
 
 
4SBAA11-R-2S2P(7.2V 4800mAh)C5264RR
18,000원
 
 
 
TA3TL5930-R(10.8V 19000mAh)
78,000원
 
 
 
TA2TL5920-R(7.2V 8500mAh)
44,000원
 
 
 
TA2TL-5903-R-2S1P(7.2V 2400mAh)
18,000원
 
 
 
MA2ER17/50-R-A(3.6V 5500mAh)
38,000원
 
 
 
MA2ER17/50-R-V2P(3.6V 5500mAh)
36,000원
 
 
 
4XL205F-2R(14.4V 19000mAh)C5264RR
62,000원
 
 
 
XE2XL050H-L(7.2V 800mAh)
36,000원
 
 
 
Panasonic 4BR2/3A-2RB-PS(6V 2400mAh)+출력선
40,000원
 
 
 
Panasonic PA2BR -AGCF2W(6V 1800mAh)C145550RR
25,000원
 
 
 
Panasonic CR8N123A-2R-A(24V 1550mAh)
35,000원
 
[1][2]
 
 
상호명 : 대일전기전자 사업자등록번호 : 113-22-34676 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 2012-서울구로-0016
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 윤석규 대표 : 윤석규
사업장소재지 : 서울시 구로구 경인로 53가길 10 대명벨리온 513호

Copyright ⓒ gagabattery All Rights Reserved. TEL : 02-2687-6414,FAX : 02-2632-7322