PLC 열량계배터리 3.6v
리튬전지 3v,6v,9v,12v
리튬전지주문제작
리튬폴리머충전지
리튬폴리머조립작업
리튬이온 Li-ion충전지
리튬이온Li-ion 조립작업
후레쉬와 리튬이온18650
이온,폴리머보호회로
배터리 홀더 총집합
니카드.니켈수소 충전지
니카드,니켈수소 조립
소방/수신기/유도등용
버튼형충전지(백업용)
리튬 코인충전지
리튬코인1차주문제작
리튬코인전지(CR,BR)
LR버튼형&시계전지(SR)
충전기(CHARGER)
충전기조립작업셋트
전동휠체어,스쿠터용
연, (납)축 전 지
콘넥터 및 스냅단자
알카라인(LR) 배터리
망 간 배터리(1.5V)
보청기및의료기배터리
무선전화기 배터리
알카,망간1차주문제작
아 답 터(Adapter)
품절제품창고
공지사항
견적문의
질문과 대답
배터리상식
data site map
 TEL : 02-2687-6414

 FAX : 02-6679-6411
이메일문의
신한 110-041-101316
예금주 : 윤 석 규
**감 사 합 니 다 **
 
 
리튬이온Li-ion 조립작업 > 4S-14.8V(16.8V) > 전체조회
리튬이온Li-ion 조립작업
33개의 상품이 진열되어 있습니다
 
1S-3.7V(39)
2S-7.4V(8.4V)(37)
3S-11.1V(12.6V)(58)
4S-14.8V(16.8V)(33)
5S-18.5V(21V)(1)
6S-22.2V(25.2V)(11)
7S이상 - 25.9V이상(3)
중방전INR 18650작업(6)
충전기셋트상품(5)
     
 
 
8N INR18650-35E-4S2P(14.8V 7000mAh)R2+출력선--순간출력 30Ah PCM 연결
145,000원
 
 
 
8N INR18650-22-4S2P(14.8V 4400mAh)R2+출력선--PCM 순간출력 30Ah 연결
130,000원
 
 
 
INR8N18650-35-4S2P(14.8V 6900mAh)2RB+출력선
130,000원
 
 
 
ICR8N18650-26-4S2P(14.8V 5.2Ah)R2+출력선
90,000원
 
 
 
16N18650-22-4S4P(14.8V 8800mAh)R2+DC암,출력선
130,000원
 
 
 
16N18650-30-4S4P(14.8V 12Ah)R2+DC(FM),출력선
159,000원
 
 
 
ICR8N18650-26-4S2P(14.8V 5.2Ah)2F+출력선
70,000원
 
 
 
12N18650-30-4S3P(14.8V 9Ah)R2+출력선
129,200원
 
 
 
LG8N18650-30-4S2P(14.8V 6000mAh)R + DC,출력선
82,800원
 
 
 
SS12N18650-2.6-4S3P(14.8V 7.8Ah)DC
110,000원
 
 
 
리튬이온12N18650-26-4S3P(14.8V 7.8Ah)R2+출력선
110,000원
 
 
 
SS4N18650-26-2F(14.8V 2.6Ah)
40,000원
 
 
 
12N103450-4S3P(14.8V 6000mAh PCM)4R+출력선
240,000원
 
 
 
리튬이온4N18650-26-2RB(14.8V 2.6Ah)
40,000원
 
 
 
4N103450P-L-PCM-4S(14.8V 2000mAh)L+출력선
108,000원
 
 
 
ICR4N18500-4S(14.8V 1200mAh)PCM-R1
39,500원
 
 
 
ICR4N18500-4S-PCM(14.8V 1400mAh)J5FM-R형
68,000원
 
 
 
16N18650-22-4S4P(14.8V 8.8Ah PCM)2R2F+J5.5M
108,000원
 
 
 
8N18650-22-4S2P(14.8V 4.4Ah PCM)1R+출력선
54,000원
 
 
 
LG20N18650-22-4S5P(14.8V 11000mAh PCM)2R2F+출력선
140,000원
 
 
 
4N-ICR14500-4S (14.8V 750mAh)PCM-R1
50,000원
 
 
 
리튬이온24N-18650-26-4S6P(14.8V 15.6Ah)R3 (품절)
498,790원
 
 
 
20N18650-22-4S5P-PCM(14.8V 11000mAh PCM)4R+J5.5FM2
140,000원
 
 
 
12N LP523442-4S3P(16.8V 2700mAh)PCM+DC잭
176,300원
 
 
 
8N18650-22-4S2P(14.8V 4.4Ah PCM)R2F
54,000원
 
 
 
4N18650-22-4S-PCM5(14.8V 2200mAh)2F+J5
32,000원
 
 
 
SS16N18650-26A-4R-4S4P-PCM(14.8V 10400mAh)
140,000원
 
 
 
리튬이온8N18650-22-4S2P(14.8V 4.4Ah)R1
65,000원
 
 
 
SS4N18650-26-4S1P(16.8V 2.6Ah)-2R
40,000원
 
 
 
8N-ICR18650-26-4S2P-PCM(14.8V 5.2Ah)2R2F+출력션
70,000원
 
 
 
리튬이온12N-2200-SP(14.8V 6600mAh) (품절)
196,300원
 
 
 
리튬이온4N18650-26-4S1P(14.8V 2.6Ah)2R - C1353
40,000원
 
 
 
20N18650-26-4S5P(14.8V 13000mAh)5R
180,000원
 
 
 
상호명 : 대일전기전자 사업자등록번호 : 113-22-34676 통신판매업신고번호 : 2012-서울구로-0016
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 윤석규 대표 : 윤석규
사업장소재지 : 서울시 구로구 경인로 53가길 10 대명벨리온 514호

Copyright ⓒ gagabattery All Rights Reserved. TEL : 02-2687-6414,FAX : 02-6679-6411