PLC 열량계배터리 3.6v
리튬전지 3v,6v,9v,12v
리튬전지주문제작
리튬폴리머충전지
리튬폴리머조립작업
리튬이온 Li-ion충전지
리튬이온Li-ion 조립작업
후레쉬와 리튬이온18650
이온,폴리머보호회로
배터리 홀더 총집합
니카드.니켈수소 충전지
니카드,니켈수소 조립
소방/수신기/유도등용
버튼형충전지(백업용)
리튬 코인충전지
리튬코인1차주문제작
리튬코인전지(CR,BR)
LR버튼형&시계전지(SR)
충전기(CHARGER)
충전기조립작업셋트
전동휠체어,스쿠터용
연, (납)축 전 지
콘넥터 및 스냅단자
알카라인(LR) 배터리
망 간 배터리(1.5V)
보청기및의료기배터리
무선전화기 배터리
알카,망간1차주문제작
아 답 터(Adapter)
품절제품창고
공지사항
견적문의
질문과 대답
배터리상식
data site map
 TEL : 02-2687-6414

 FAX : 02-6679-6411
이메일문의
신한 110-041-101316
예금주 : 윤 석 규
**감 사 합 니 다 **
 
 
1 차문화 교육안내
 
니카드,니켈수소 조립 > 전체조회
니카드,니켈수소 조립
719개의 상품이 진열되어 있습니다
 
1.2V(4)
2.4V(45)
3.6V(59)
4.8V(110)
6V(95)
7.2V(112)
8.4V(21)
9.6V(49)
10.8V(32)
12V(98)
13.2V(6)
14.4V(15)
16.8V(3)
18V(2)
19.2V(1)
21.6V(1)
22.8V(0)
24V(27)
기타전압(5)
충전지와충전기셋트상품(34)
 
 
Sanyo SA10N900AACL-2R(12V 900mAh)
29,000원
 
 
 
니카드 KR-900AA-21N(25.2V 900mAh)R3+출력선
60,000원
 
 
 
니카드 KR-900AA-27N(32.4V 900mAh)R3+출력선
70,000원
 
 
 
니카드14N 900AA-2R(16.8V 900mAh)+출력선
42,500원
 
 
 
니카드 SA 7N900AA-R(8.4V 900mAh)+선
21,500원
 
 
 
니카드6N900AA-2R(7.2V 900mAh)+출력선
18,500원
 
 
 
20N900AA-R2(24V 900mAh)+컨넥터
60,000원
 
 
 
니카드 4KR900AA(4.8V 900mAh)R2+컨
12,500원
 
 
 
소니3N2000AA-(3.6V 2000mAh)R+선
13,500원
 
 
 
N-270AA-T2(2/3AA 1.2V 270mAh)-MH 2/3AA로 대체됩니다.
9,000원
 
 
 
니켈수소 Ekeep AAA-2N(2.4V 900mAh)R1+출력선
6,000원
 
 
 
6N1300SC (7.2V 1300mAh)
18,000원
 
 
 
니카드 KR1300SC-6N(7.2V 1300mAh)R1+출력선
18,000원
 
 
 
니카드 CH 6KR2000SC-(7.2V 2000mAh)1R3F+ 출력선
26,000원
 
 
 
니카드 CH 6KR2000SC (7.2V 2000mAh)R2+출력선
25,000원
 
 
 
6N-3UTG-R2(7.2V2000mAh)
30,000원
 
 
 
니켈수소6NAA-R(7.2V 2450mAh)C5264RR
35,000원
 
 
 
PA6HHR3MPT-2R(7.2V 2100mAh)
33,000원
 
 
 
6HR3UTG-2GULL(7.2V 2000mAh)
33,000원
 
 
 
6HR3UTG-2R(7.2V 2000mAh)
33,000원
 
 
 
니켈수소 6N 2500AA-(7.2V 2500mAh)R1+JST(RR)
33,000원
 
 
 
파나소닉6N2000AA-(7.2V 2000mAh)R1+JST(RR)
34,000원
 
 
 
니켈수소 이키프 6N2500AA-(7.2V 2500mAh)2삼각+출력
35,000원
 
 
 
니켈수소6NAA-R(7.2V 2450mAh)+소방FM-SRCB
35,000원
 
 
 
니카드 4/5A-5N(6V 1200mAh)R1+출력선
15,000원
 
 
 
니켈수소2N80AAA-R(2.4V 900mAh)C5264RB
6,500원
 
 
 
니카드 PA 6KR1300SC-3F(7.2V 1300mAh)
18,000원
 
 
 
니켈수소 6N 2500AA-2R(7.2V 2500mAh)출력선
35,400원
 
 
 
e-keep 8N 900AAA-2R(9.6V 900mAh)C130503M-RB
30,300원
 
 
 
니카드 PA1500SC 10N-DR2(12V 1500mAh)
50,000원
 
 
 
니켈수소 e-keep 10N AAA(12V 900mAh)2R+출력선
33,000원
 
 
 
니켈수소 e-keep 10N AAA(12V 900mAh)2R+출력선
33,000원
 
 
 
니켈수소 e-keep 10N AAA(12V 900mAh)R+출력선
33,000원
 
 
 
니켈수소 도시바(3.6V 2500mAh)에네루프형충전지
14,400원
 
 
 
6KR1300SC-R(7.2V 1300mAh)+Charger(K713-1.2V~12V)
63,000원
 
 
 
6KR1300SC-R(7.2V 1300mAh)+Charger(K713-1.2V~12V)
63,000원
 
 
 
니켈수소 3N80AAAH-R-A(3.6V 800mAh)
9,500원
 
 
 
니켈수소 AAA-3N(3.6V 800mAh)C8764T-RB
11,000원
 
 
 
니켈수소 3N80AAAH-(3.6V 800mAh)R+C5264RB
10,000원
 
 
 
Sanyo 8HR4/5AU-DIA2R2F(9.6V 2150mAh)
64,000원
 
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][다음][끝]
 
 
상호명 : 대일전기전자 사업자등록번호 : 113-22-34676 통신판매업신고번호 : 2012-서울구로-0016
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 윤석규 대표 : 윤석규
사업장소재지 : 서울시 구로구 경인로 53가길 10 대명벨리온 514호

Copyright ⓒ gagabattery All Rights Reserved. TEL : 02-2687-6414,FAX : 02-6679-6411